Molenstraat 5
9528RA Buinen

Wat te doen bij
overlijden

Wij betuigen allereerst ons medeleven met het verlies van uw dierbare. In deze moeilijke tijd zijn wij u graag van dienst. Met heldere adviezen en persoonlijke betrokkenheid.

Wat moet u doen als iemand is overleden?

  1. Bij thuis overlijden, bel de huisarts. In het weekend kunt u de huisartsenpost bellen.
  2. Stel uw eigen belangrijke familieleden en dierbaren op de hoogte.
  3. Bel Bouman Uitvaartzorg op telefoonnummer: 085 – 8000 079 (dag en nacht bereikbaar)

Het bovenstaande lijstje geeft in het kort de aandachtspunten weer. Nadat u ons heeft gebeld, nemen wij stap voor stap alles met u door.

Legt u (voor zover dit mogelijk is) in elk geval de volgende zaken klaar:
– Legitimatiebewijs van de overledene en van de opdrachtgever
– Trouwboekje (indien van toepassing)
– De kleding van de overledene
– Eventuele polis(sen) van de uitvaartverzekering(en)

Zaken over de invulling van de uitvaart, de kist en rouwbloemwerk kan later beslist worden. Onze uitvaartverzorger zal u hierbij goed informeren.

Checklist bij overlijden

-